Projectes destacats

Llistat de projectes

XAL - Xarxa Audiovisual Local

XAL - Xarxa Audiovisual Local

Any
2004-2012
Client
XAL Diputació de Barcelona
Producció
Antena Local

La XAL és una plataforma multimèdia de continguts que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels mitjans de comunicació locals. Els serveis s’integren a televisions, ràdios i webs. Antena Local és la responsable de la gestió dels serveis informatius i d'esports de l’ens públic XAL. Antena Local produeix per la XAL els programes XS Sport i Esports en Xarxa i és la responsable dels serveis esportius de la seva ràdio.